Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

MŠ Adamusova 7‚ Ostrava - Hrabůvka

DOTACE A GRANTY

 

Statutární město Ostrava

 nám na základě naši žádosti poskytlo v roce 2017 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 50 000,- Kč

na realizaci projektu

 „Tvoříme, bavíme a učíme se společn씓 

 

 Použití: nákup materiálu, stavebnic, deskových her, knih, didaktických a vzdělávacích pomůcek

 Zpracovatel projektu:  Zdeňka Ševčíková 

 Cíl projektu: Cílem projektu je prohloubit dobrou spolupráci mezi školou a rodinou a při realizaci volnočasových aktivit zlepšit materiální zajištění akcí.

Kladnou spolupráci s rodiči škola posilovala při realizací akcí :

Babička a dědečak do školky, Týden čtení, předčítání před spaním - aktivity spojené s projektem Česko čte dětem

Workshopy zaměřené ke Dni země

Besídky pro maminky

Oslava MDD na školní zahradě

Deskohrátky na školní zahradě

Zažít Ostravu jinak - sousedské slavnosti

Podzimní tvoření pro chytré hlavičky


 

Statutární město Ostrava

 nám na základě naši žádosti poskytlo v roce 2016 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 30 000,- Kč

na realizaci projektu

 „SPOLEČNĚ TVOŘÍME + HÝBEME SE“

 

 Použití: nákup balančních drah a keramického materiálu

 Zpracovatel projektu: Jana Švédová – ředitelka

 Cíl projektu: Cílem projektu je zlepšit zázemí pro rozvoj talentu, kreativity a zručnosti.

Zlepšit podmínky pro realizaci pohybových a sportovních aktivit uvnitř budovy i v prostoru zahrady. Posílit kladný vztah k pohybovým aktivitám a sportu. Rozvíjet kladnou spolupráci s rodiči. Posílit fair play cítění. A to vše v souladu s naším školním vzdělávacím programem.

  

 


Statutární město Ostrava

 

nám na základě naší žádosti poskytlo v roce 2015 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 30 000,- Kč

 na realizaci projektu

 

 

„TECHNICKÉ MYŠLENÍ + ZRUČNOST“

 

 

POUŽITÍ: nákup konstruktivních stavebnic, roto stavebnic, motorických     

                  pomůcek, výtvarného materiálu

 

ZPRACOVATEL PROJEKTU: Jana Švédová, ředitelka

 

CÍL PROJEKTU:  Cílem projektu je zlepšit zázemí pro rozvoj technického myšlení a manuální zručnosti. Vytvořit základy technických dovedností u dětí předškolního věku. Projektem reagujeme na současný stav dnešní doby. Děti ztrácejí manuální zručnost, mají nedostatečné technické a v běžném životě prakticky využitelné dovednosti.

  


 

NADAČNÍ FOND VÍTKOVICE STEEL a.s.

 

Poskytl naší mateřské škole v roce 2015 příspěvek ve výši 147 000,- Kč

na realizaci projektu VENKOVNÍ TĚLOCVIČNA.

Za přidělené prostředky jsme pořídili na naše i odloučené

pracoviště venkovní balanční lanové prvky a sportovní náčiní.

Statutární město Ostrava nám na základě naší žádosti poskytlo účelovou neinvestiční dotaci ve výši 20 000,- Kč na realizaci projektu


„Odmala rozvíjíme sportovní talent!.

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA 20 000,-

 

Získali jsme účelovou dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši  20 000,-

 

Název projektu: OD MALA ROZVÍJÍME SPORTOVNÍ TALENT

 

Termín: 1.1. 2013 – 20.12. 2013

 

Použití: nákup lanových prvků

 

Zpracovatel projektu: Jana Švédová, ředitelka školy

 

Cíl projektu: Cílem projektu je zlepšit zázemí pro rozvoj sportovních talentů, pohybových a sportovních aktivit. Působit preventivně proti obezitě. Posílit kladný vztah k pohybovým aktivitám a sportu. Rozvíjet kladnou spolupráci s rodiči, poskytnout návod, jak efektivně trávit volný čas s dětmi. Posílit fair play cítění. A to vše v souladu s naším školním vzdělávacím programem „Barevný svět“.

                                                                                      


V září jsme obdrželi nadační příspěvek ve výši 20.000,- Kč od Nadačního fondu Kimex. Příspěvek jsme použili na nákup dvou pružinových houpadel na školní zahradu.

 


 

Statutární město Ostrava nám na základě naší žádosti poskytlo účelovou dotaci ve výši 10 000,- Kč na realizaci projektu

 

HELLO COOKIE !

            Projekt budeme realizovat od ledna do prosince 2012 .Svým charakterem se  zaměřuje na rozvoj anglického jazyka u dětí předškolního věku přirozenou formou . Rozvoj pomocí scének, her, soutěží, písniček, povídání a pohybových aktivit. Projekt umožní zpestřit výuku o další poslechové a mluvené činnosti.Výuka angličtiny má u nás několikaletou tradici.Děti provází maňásek kocoura Cookieho a jeho kamarádů. Součástí zájmové činnosti budou další aktivity, určené všem dětem mateřské školy, jejich rodičům, prarodičům, sourozencům.Tyto aktivity budou realizovány po jednotlivých etapách v průběhu dopoledních i odpoledních hodin. Budou integrovány do všech vzdělávacích oblastí.K dosažení stanovených cílů je důležité doplnit metodické materiály , didaktické pomůcky, knihy, CD,DVD, audio techniku.

Cílem projektu je vytvořit kvalitní zázemí pro výuku anglického jazyka. Zkvalitnit způsob výuky.

Projekt bude realizován v těchto etapách: 1. skupinová výuka 1x týdně ( 3 skupiny) 2. VISIT (návštěva rodičů,ukázková hodina pro rodiče) 3. SOUTĚŽ O PLAKÁT COOKIEHO 4. TRIP ( výlet do Anglie, poznáváme cizí zemi) 5.GOODBYE SCHOOL ( vystoupení na akci rozloučení s předškoláky) 6. PLAY ( sportovní hry) 7. MERRY CHRISTMAS( zvyky a tradice).

 

   

   

  


 


  
  

Darovací smlouva

V březnu 2012 jsme obdrželi od ARCELOR MITTAL OSTRAVA, a.s. účelový dar ve výši 10. 000,- Kč na zakoupení dětských kol, koloběžek, odrážedel a přileb.

 

   

      


 


IBM  Česká Republika, spol. s r.o.  darovala naší MŠ počítačovou jednotku, která je určena na realizaci programu základní počítačové výuky s názvem "KidSmart Early Learning Programme" pro děti v předškolním věku.

Hodnota daru činí  37. 000 Kč.      
Počítačová jednotka zahrnuje:
PC Lenovo
Monitor Lenovo
Malá myš Lenovo
Klávesnice Lenovo
Reproduktory
Hlavová souprava s mikrofonem
SW
Plastové pracoviště pro děti Young Learners
Tiskárna Canon iP 2700 a USB kabel
 
        
 
   
 

Společnost  ArcelorMittal věnovala naší školce dřevěný domeček s verandou v hodnotě  24.800,- Kč.
 
    


Z PROSTŘEDKŮ ÚČELOVÉ DOTACE STATUTARNÍHO MĚSTA OSTRAVY BYLA  PRO ŠKOLKU POŘÍZENÁ KERAMICKÁ PEC.
DOTACI 35.000,- JSME ZÍSKALI NA ZÁKLADĚ VYPRACOVANÉHO PROJEKTU "TVOŘÍME V KERAMICKÉ DÍLNĚ".

 

    
 

 
 

 

TOPlist